• |
  • E-mail

O spoločnosti

1948 - 2013 → 65. VÝROČIEPamätnica k 65. výročiu (pdf)  

    Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. má 65 ročnú tradíciu a v súčasnosti je komplexným dodávateľom elektrických prístrojov nízkeho a vysokého napätia, slúžiacich na istenie a ovládanie elektrických obvodov, vrátane ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.


Firma disponuje vlastnými výrobnými kapacitami, ktoré zahŕňajú moderné technológie na výrobu kovových súčiastok, plastových dielcov, foriem a nástrojov, ďalej technológie povrchových úprav, zvárania a montáže.

Vlastné vývojové kapacity, podniková skúšobňa a spolupráca s vysokými školami ,dávajú predpoklad permanentnej inovácie výrobkov podľa potrieb zákazníkov a v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem.

Predaj výrobkov doma, i v zahraničí, podporujú certifikáty od nezávislých akreditovaných skúšobní v SR, v Českej republike, v Anglicku, na Ukrajine a v Nemecku. Firma vlastní certifikát systému riadenia kvality EN ISO 9001:2000  a certifikát EN ISO 14001:2004. Ďalej sú to aj certifikáty výrobkov podľa noriem UL 1077 a UL 508, certifikáty VDE, CCA a CCB.

AKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...