• |
  • E-mail

O spoločnosti

AKTIVITY SEZ

PODPORUJE ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ
FUTBALOVÝ KLUB POKROK SEZ KROMPACHY

SPONZORUJE
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY V REGIÓNE

ÚNIE ŽIEN, ZVÄZ ŽIEN A KLUBY DÔCHODCOV

PARTICIPUJE
S MESTOM KROMPACHY NA ROZVOJI REGIÓNU

FINANČNE PRISPIEVA
CHARITATÍVNYM SPOLOČNOSTIAM

PODPORUJE
ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

AKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...