• |
  • E-mail

O spoločnosti

POZÍCIA NA TRHU

,V priebehu posledných rokov sa firme podarilo nadviazať na úspechy dosiahnuté v elektrotechnickom odbore v 80-tych a 90-tych rokoch a postupne znovu zaujať odpovedajúcu pozíciu nielen na domácom trhu, trhu v ČR a ďalších európskych trhoch, ale i na trhoch Blízkeho a Stredného východu, juhovýchodnej Ázie a v súčasnej dobe úspešne preniká i na trhy USA, Kanady a Austrálie. Vyváženým rozložením exportných aktivít sa v podstatnej miere podarilo eliminovať vplyvy lokálnych ekonomických kríz i aktivít konkurencie, a tým zabezpečiť stabilitu firmy ako celku.

Komplexnosť, kvalita, operatívnosť – to sú základné atribúty, na ktorých firma SEZ Krompachy a.s. buduje svoju pozíciu na trhu a renomé v očiach zákazníkov.


Krajiny Európy, kde vyváža výrobky firma SEZ Krompachy a.s.
Make yours @ BigHugeLabs.com


Krajiny Sveta, kde vyváža výrobky firma SEZ Krompachy a.s.
Make yours @ BigHugeLabs.com

AKTUALITY

SPS IPC DRIVES 2016
Spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. sa zúčastni na medzinárodnom veľtrhu SPS IPC DRIVES 2016 v dňoch 22. – 24.11. 2016.
čítaj viac...

Správny časčítaj viac...

Projekty APVV
SEZ Krompachy a.s. realizuje projekty APVV
čítaj viac...

Európske fondy
SEZ Krompachy a.s. v súčasnosti realizuje
čítaj viac...

Ponuka zariadení na odpredaj
SEZ Krompachy a.s. ponúka na odpredaj...
čítaj viac...

KONTAKT

SEZ Krompachy a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: ++421–53–4189 111
fax: ++421–53–4189 317
e-mail:
sez@sez-krompachy.sk

čítaj viac...